MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/4ECD2071/hindiweb1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ÍÌãñ¦ãã Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ÔããèÔ›½Ôã</titl= e> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>Microsoft</o:Author> <o:LastAuthor>Microsoft</o:LastAuthor> <o:Revision>3</o:Revision> <o:TotalTime>12</o:TotalTime> <o:Created>2012-02-09T10:13:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2012-02-09T10:25:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>808</o:Words> <o:Characters>4609</o:Characters> <o:Company>Microsoft</o:Company> <o:Lines>38</o:Lines> <o:Paragraphs>10</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>5407</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>11.9999</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=3D"false" LatentStyleCount=3D"156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:LPK-HindiL; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.GramE {mso-style-name:""; mso-gram-e:yes;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </head> <body lang=3DEN-IN link=3Dblue vlink=3Dpurple style=3D'tab-interval:36.0pt'> <div class=3DSection1> <p class=3DMsoNormal><b><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-Hin= diL; color:red'>ÍÌãñ¦ãã Ôããñ¹ãŠ›<span class=3DGra= mE>ÌãñÀ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>Ôããè&Oc= irc;</span>›½Ôã<o:p></o:p></span></b></p> <p class=3DMsoNormal><b><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-Hin= diL; color:red'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=3DMsoNormal><b><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-Hin= diL; color:red'>Milkfas<span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =       </span>½ããèʇ㊹&a= tilde;ŠãÔã<o:p></o:p></span></b></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'><a href=3D"#softfeat">Software Features</a><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'><a href=3D"#remotsup">Remote Support</a></span><span style=3D'fo= nt-size: 14.0pt;font-family:LPK-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'><a href=3D"#macherr">Machine dependent Problems</a><o:p></o:p></= span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'><a href=3D"#comperr">Computer Specific problems</a></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>ãä½ãʇ㊠‡ãŠÊãñ‡ã‹Í&= atilde;¶ã Ôãñ¶›À, Þãã&egrav= e;ÊããéØã Ôãñ¶›À ‡ãñŠ ‚ã‡ãŠã„¶›ã&ea= cute;Øã ‡ãñŠ ãäÊã‚<span class=3DGramE>ãñ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>Ôããñ¹ãŠ</span>›&Ig= rave;ãñÀ<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'>Ôããñ¹ãŠ›&Igrav= e;ãñÀ ‡ãŠãè ãäÌãÍãñÓã&brvb= ar;ãã‚ãñ</span><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'>.(</s= pan></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'> <a name=3Dsoftfeat><span style=3D'color:red'>Software Features</span></a>)<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>1- <span class=3DGramE>ã䪶ã½ãò</s= pan> ªãñ ºããÀ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>ªì£ã ( &O= circ;ãìºãÖ - Íãã½ã ) ‚ããÌ= ;ã‡ãŠ. <span class=3DGramE>ãä‡</span>㊦&atil= de;¶ãã ªì£ã, ¹ãñŠ›, À= ;‡ãŠ½ã<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>‡ãŠã&egra= ve; ¹ãÀÞããè ãä¶ã‡ãŠÊã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ.<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>2- <span class=3DGramE>ƒ‡</span>㊟Ÿã ãä‡ãŠ¾ãã ªì£ã ºã¡ãè ¡ñÀãè ½ãò ¼ãñ•ã¶ãñ ‡ãŠãè. <span class=3DGramE>‚ã&= ntilde;¶›Àãè.</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>3- ªì£ã ‡ãñŠ ‚<span class=3DGramE>ãÊ&at= ilde;ãÌãã<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>‡</span>ãñ#= 2;›Êã ¹ãŠãè¡ , Üããè= ;. <span class=3DGramE>ƒ¦¾ããªãè<= /span> Þããè•ãñ ºãñÞã¶ãñ ‡ãŠãè ÔãìãäÌã£ãã= ;.<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>4- ªì£ã ‚ããÌã‡ãŠ- •&atild= e;ãÌã‡ãŠ ¹ãÀÔãñ 10 ã䪶㠇ãŠã ƒ‡ãŠŸŸã ãäºãÊã ºã¶ã&at= ilde; Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>5- <span class=3DGramE>ƒÔã</span> ãäºãÊã‡ãñŠ ¶ããèÞãÊãñ ãäÖÔÔãñ½ãò „Ôã ¹ãã›ãê‡&= atilde;Šã Êãñ•ãÀ œã¹ã= ã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ= .<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>6- ªì£ã ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ªìÔãÀãè Þããè•ãñ Œã&Agrav= e;ãèª ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠ&at= ilde;è ÔãìãäÌã£ãã= ;<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>7- ¹ãìÀã ãäÖÔããºã- Ìã= ÖãèŒãã¦ãã ƒÔã½ãñ ãäÊãŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= . <span class=3DGramE>ƒÔã</span> ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‚㶾㠂ã‡ãŠã„¶›ã&eg= rave;Øã Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãè Öõ.<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>8- <span class=3DGramE>ãä½ãʇ</span>ã&#= 352;ãñ›ñÔ›À Ôãñ ¹ãñŠ› Àãè¡ãéØã- ‚&at= ilde;ºã ¦ã‡ãŠ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>Ö½ã¶ãñ 3 ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã ãä½ãʇãŠãñ&= #8250;ñÔ›À Ôãñ Àãè¡ãé&Osl= ash;ã ãäÊã¾ãñ Öõ. <span class=3DGramE>ãä•</span>ãÔã½&a= tilde;ò 2 Øãì•ãÀã¦ã&fra= c12;ãò ƒÔ¦ãñ½ããÊã Öãñ¶ãñÌããÊ= ãñ Öõ ‚ããõÀ †ñ‡ãŠ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>REIL (Àã•ãÔ©ãã&p= ara;ã).<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'>    </span>‚ãØãÀ ‚ãã¹= ;ã‡ãŠã ãä½ãʇãŠãñ&= #8250;ñÔ›<span class=3DGramE>À<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>ãäÌã</span>¶¡ãñ&#= 8226;ã hyper terminal ‡ãñŠ ¹ãÆã&= ntilde;ØãÆã½ã ½ãò Àãè¡ãéØã ª&ntil= de; Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ¦ããñ ֽ㠄Ôãñ ‚ã¹ã¶ã&= ntilde; Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ½ãò Ôãñ› ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>9- Ìã•ã¶ã‡ãŠ&ati= lde;›ñÔãñ Àãè¡ãéØã Êãñ¶ãã. <span class=3DGramE>‚&= atilde;ºã ¦ã‡ãŠ Ö½ã¶ãñ 4 ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã Ìã•ã¶ã‡ãŠã&= #8250;ò Ôãñ› ãä‡ãŠ¾&= atilde;ñ Öõ.</span> <span class=3DGramE>ãä•</span>&ati= lde;Ôã½ãò ºãñâØãÊããñ= ;À ‡ãŠãè ‡ã⊹&at= ilde;¶ããè Essae Terrako, Delmer, Delmaark, Vamendu (REIL).<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>10- Ìã•ã¶ã‡ãŠ&at= ilde;›ò ‡ãŠãñ 0 (Tare) ‡ãŠÀ= ;¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠ½ãã¶<span class=3DGramE>&iex= cl;<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>ÖÀ</span> ‡ãŠã›ñ ½ãñ ‚ãÊãØã ‚ãÊ&atild= e;Øã Öãñ¦ãñ Öõ. <span class=3DGramE>‚ãØãÀ ‚ã&atild= e;¹ã‡ãñŠ Ìã•ã¶ã ‡ãŠã›ñ½ãò ¾ãÖ ÔãìãäÌã£ãã= ; Öõ ¦ããñ ֽ㠄Ôãñ Ôãñ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾã¦= ¶ã ‚ãÌãÍã¾ã ‡ãŠÀñØãñ.</span> ̵= 8;ãØãÀ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¹&a= tilde;ãÔã „Ôã‡ãŠãè Opertaion Manual Öõ ¦ããñ ¾ãÖ ‡ãŠÀ¶ãã ‚ãã= Ôãã¶ã ÖãñØãã<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>11. <span class=3DGramE>ƒÔã</span> Ôããñ&= sup1;㊛ÌãñÀ ‡ãŠãè ‚ã¹ã¶&a= tilde;ãè ¼ããÓãã 1. <span class=3DGramE>Eng= lish 2.Gujarati 3.</span> <span class=3DGramE>Hindi 4.</span> <span class=3DGramE>Marathi &= sup1;ãÔã⪠‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>12.ƒÔã Ôããñ¹&= atilde;Š›ÌãñÀ ½ãñ SNF ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ‚ãã£ããÀãè&brvb= ar;ã ¼ããÌã ¼ããè Ôãñ› ‡ãŠÀ Ôã= ;‡ãŠ¦ãñ Öõ.</span></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LP= K-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'>Àãè½ããñ› Ôã¹ããñ›</span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'>à <a name=3Dremots= up><span style=3D'color:red'>Remote Support</span><o:p></o:p></a></span></p> <span style=3D'mso-bookmark:remotsup'></span> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ¹ãÖÊã&n= tilde; ‡<span class=3DGramE>ãŠãñƒÃ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>Ôããñ&su= p1;ãŠ</span>›ÌãñÀ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ Þãì‡ãñŠ Öõ. <span class=3DGramE>‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãè ÔããäÌãÃÔãÔ= ãñ ‚ãÔã¦ãìâÓ› Öõ.</span> <span class=3DGramE>¦ããñ Ö½ãÔãñ ‚ãÌã;ã Ôã&aci= rc;¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀñ.</span> <span class=3DGramE>‚&a= tilde;ã¹ã‡ãŠã Ìã•ã¶ã‡ãŠã&= #8250;ã ‚ããõÀ ¹ãñŠ› ½ãÍããè¶ã ֽ㠕ãÁÀ Ôãñ› ‡ãŠÀñØãñ.</span><o:p><= /o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>‚ãã¹ã ›Èã¾ãÊã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ö½ããÀã Ôãã&ntil= de;¹ãŠ›ÌãñÀ ‚ããõÀ Ö½ããÀãè ÔããäÌãÃÔã ªãñ¶ããñ ¹ãÀ= Œã ‡ãŠÀ ªñŒãñ.</span><= /span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>¦ãìÀâ¦ã ÔããäÌãÃÔã ªñ¶ãñ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ‚ãã= ;Ôãã¶ã ¦ãÀãè‡<span class=3DGramE>ã= Šã<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>Àãè½ããñ</span>̹= 0; Ôã¹ããñ›Ã ( ƒâ= ;›À¶ãñ› ‡ãñŠ •ãÀãè¾ãñ) Ö&oti= lde;. <span class=3DGramE>ãä•</span>ãÔãR= 25;ãñŠ ãäÊã¾ãñ Ö½ã¶ãñ TEAMVIEWER.COM ‡ãñŠ Ôããñ¹ã= Š›ÌãñÀ ‡ãŠã Êãã¾ãÔãâÔã ãäÊã¾ãã Öõ.<o:p><= /o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>ƒÔã½ãò</span></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'> teamviewer ‡ãŠã Ôããñ¹ã= Š›ÌãñÀ ÞããÊãì ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôã½ãñ ºã¶ãñ ªãñ ¶ãâºãÀ Ö½ãñ = ¹ãŠãñ¶ã Ôãñ ºã¦ãã¶ãñ ¹ã= À ֽ㠂ãã¹ã‡ã= Šã ‡ãŠ½¹¾ãì›À<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>ªìÀÔãñ ¼ããè ‡ã⊛ÈãñÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= . <span class=3DGramE>‚ãã¹ã •ãº&a= tilde; ÞããÖñ teamviewer ºã⪠‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>‚ãñ‡ãŠ ºããÀ teamviewer ºã⪠‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñ&= #352; ºã㪠•ãºã ¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ã teamviewer ÞããÊãì ‡ãŠÀ‡ãñŠ Ö½ãñ ¶ãâºãÀ ¶ãÖãè ºã¦ãã= ¦ãñ ֽ㠂ãã¹ã‡ã= Šã ½ãÍããè¶ã ¶&atild= e;Öãè ªñŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ.ƒÔ&= atilde; ªãõÀã¶ã ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ‡ãŠ½¹¾ãì›À = ¹ãÀ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ‚ãã¹ã ªñŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .</span></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>-----------<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-HindiL; color:red'>½ãÍããè¶ã ÔãÊãضã ã䪇㋇㊦&ati= lde;ñ</span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'> <span class=3DGramE>(<a name=3Dmacherr> <span style=3D'color:red'>Machine</span></a></span><span style=3D'mso-bookmark:macherr'><span style=3D'color:red'> dependent problem= s</span></span>)<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>- Ìã•ã¶ã ‡ãŠãâ›ñ- <o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>1. <span class=3DGramE>ãä•</span>ã¦ã¶&at= ilde;ã ÔãÔ¦ãã Ìã•ã¶ã ‡ãŠã›ã „Ôã‡ãñŠ ãäº&at= ilde;Ø㡶ãñ‡ãŠ&ati= lde;è Ôãâ¼ããÌã¶ã= ;ã¾ãñ „¦ã¶ããè •¾ããªã.( Á.5000 Ôãñ 15000 ¦ã‡ãŠ Ìã•ã¶ã ‡ãŠã›ñ ãä½ãÊã¦ãñ Öõ)<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>2. <span class=3DGramE>ãäº</span>ã•ãÊ&ati= lde;ãè‡ãŠãè Ø㡺ã¡ãèÔã= ñ ‡ãŠã›ã ¾ãã ̶= 2;Ôã‡ãŠã ƒâ›À¹ãñŠÔã ‡ãŠã¡Ã ãäºãØã¡ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ= . <span class=3DGramE>‡ãŠ¼ããè ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠã›ñ‡ãŠã Ôãñ›ãéØã •&atil= de;ãñ ‚ãñ‡ãŠ Þããè= ;¹ã ¹ãÀ Ôãñ› ãä‡ãŠ¾ãã Öì‚ãã Öãñ¦ãã Öõ Ìããñ ‚ã¹ã¶ã= ;ã Ôãñ›ãéØã œã¡ñ ªñ¦ããè Öõ.</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'>     </span><span class=3DGr= amE>ƒ¶ã ÖãÊãã¦ã½ã&ntild= e; ‡ãŠã›ã Àãè¡ãéØã ã䪌ãã¦ãã Öõ ¹ãÀ Àãè¡ãéØã ‡ãŠãñ ‡ã⊽&= sup1;¾ãì›À ¦ã‡ãŠ ¶ãÖãè ¼ãñ•ã¦ãã.</span> <sp= an class=3DGramE>¾ãã 0 (tare) ãäÔ&atild= e;ضãÊã ãä½ãÊã¶ãñ ¹&= atilde;À 0 ¶ãÖãè Öãñ¦ãã.</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>3. ½ãÍããè¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã „Ôã‡ãŠã ½ãñ¶¾ãìÊã &frac= 14;ããè Êãñ¶ãñ‡ãŠã ‚ããØãÆÖ ÀŒãñ.<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>4. ‚ãØãÀ ½ãÍããè¶ã ªñ¶ãñÌããÊã= ã ‚ãñ‡ãŠ †ñÔãã ½ãÍããè¶ã ›ñÔ›ãéØã Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ¼ããè ªñ. ãä•&atil= de;Ôãñ Ìãã¾ãÀ Ôãñ •ããñ¡¶<span class=3DGramE>ã&nt= ilde;¹ãÀ<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>‚</span>ãã&sup= 1;ã‡ãñŠ ‡ãŠ½¹¾ãì›À&= frac12;ãò ‡ãŠã›ñ‡ãŠã&e= grave; Àãè¡ãéØã ‚ãã¾ãñ. ‚ãã&ot= ilde;À ‡ãŠ½¹¾ãì›À&= frac12;ãñ †‡ãŠ ºã›¶ã ªºãã¶ãñÔãñ ‡ãŠã›ñ‡ãŠã Àãè¡ãéØã 0 •ããèÀãñ Öã&ntil= de; •ãã¾ã ¦ããñ<o:= p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'>    </span><span class=3DGramE>&s= up1;ãÆãñºÊãñ½&at= ilde; ½ãÍããè¶ã½&atil= de;ñ Öõ ¾ãã •ããñ¡¶ãñÌã= ;ãÊããè Ìãã¾ãÀ ½ãò Öõ ¾ãã ãä¹ãŠ&= Agrave; ‡ãŠ½¹¾ãì›À ½ãò ¾ãñ ‚ãã&s= up1;ã •ãã¶ã Ôã‡ãñŠ.</span><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>5. ‡ãŠã›ñ‡ãŠ&atil= de;è Ø㡺ã¡ãè‡ã= Šãè Ìã•ãÖÔãñ ‡ã= ;Š¼ããè ‡ãŠ¼ããè ¹ãì= ;À㠇㊽¹¾ãì›À ºã⪠‡ãŠÀ¶ã&ati= lde; ¹ã¡¦ãã Öõ.<o:p></o:p></s= pan></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:16.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL;color:red'>‡ãŠ½¹¾ã&i= grave;›À ÔãÊãضã ã䪇㋇㊦&ati= lde;ñ.</span></span><span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:LPK-HindiL;color:red'> <span class=3D= GramE>( <a name=3Dcomperr>Computer</a></span><span style=3D'mso-bookmark:comperr'> Spe= cific problems</span>)<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>- ÔããèÀãè¾ã= Êã ¹ããñ›Ã, ¹ãñ&Agrav= e;ÊãÊã ¹ããñ›Ã ãäºãØ㡶ãã.<= o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>- ãä½ãʇãŠã&ntil= de;›ñÔ›À ‚ããõÀ Ìã•ã¶ã‡ãŠã&= #8250;<span class=3DGramE>ã<span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span>ª= </span>ãñ¶ããñ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ 1+1=3D2 ÔããèÀãè¾ã&Eci= rc;ã ¹ããñ›Ã •ãÁÀãè Öãñ¦ãñ Öõ. <o:p></o:p><= /span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span class=3DGramE>‚ã= ;ºã ãä½ãÊã¶ãñÌ= ããÊãñ PC ½ãñ ãäÔã¹ã&Ati= lde;Š 1 ÔããèÀãè¾ã&Eci= rc;ã ¹ããñ›Ã ‚ãã¦ãã Öõ.</span> <span class=3DGramE>ƒÔã</span> ãäÊã¾ãñ ÔããèÀãè¾ã&Eci= rc;ã ¹ããñ›Ã ÌããÊãñ ‡ãŠã¡Ã ¾ãã USB to serial cable<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span class=3DGramE>‡ã= ;Šã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ 2 ÔããèÀãè¾ã&Eci= rc;ã ¹ããñ›Ã ºã¶ãã¾ãñ •ãã¦ãñ Öõ.</span> <span class=3DGramE>ƒ¶ã ªãñ¶ããñ ‡ãñŠ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãñŠ ãäÊã¾ã= ñ ¡ÈãƒÌãÀ Ôã&atild= e;ñ¹ã‹›ÌãñÀ ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ.</span><o:p>= </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><span style=3D'mso-spacerun:yes'> </span><span class=3DGramE>ƒ¶&at= ilde; ¡ÈãƒÃÌãÀ Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ‡ãŠãè CD ¹ãÀ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ¡ÈãƒÃÌãÀ Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À Öãñ¦ãñ Öõ.</span> <span class=3DGramE>‚ãã¹ã‡ãñ&= #352; ‡ãŠã¡ ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ‡ãŠãõ¶ãÔãã ¡ÈãƒÃÌãÀ Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ƒÔ¦ãñ½ããÊã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ ¾ã&Ou= ml; ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔããè ¡ã¾ãÀãè½ã&nti= lde; ãäÊãŒã‡ãñŠ ÀŒã¶ãã ÞããÖãè¾ãñ.</spa= n><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>•ãºã ¼ããè ‚ãã¹ã‡ãŠã PC ¹= ;ãŠãñÀ½ãñ› Öãñ¦ãã Öõ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãñ ¡ÈãƒÃÌãÀ Ôããñ¹ãŠ›Ìã&= ntilde;À ¼ããè ¡ãÊã¶ãñ ¹ã¡&= brvbar;ãñ Öõ.</span></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LP= K-HindiL'><o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '>- <span class=3DGramE>ƒÔã‡</span>ãñŠ ºã㪠window-control panel - device manager ½ãñ •ãã‡ãŠ&Agrav= e;. <span class=3DGramE>com</span> port ‡ãŠã ¶ãâºãÀ ‚ãØãÀ Ìããñ 1 Ôãñ 16 ¦ã‡ãŠ Ôãñ› ‡ãŠÀ¶ãã ¹ã¡&b= rvbar;ãã Öõ.<o:p></o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL= '><o:p> </o:p></span></p> <p class=3DMsoNormal><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:14.0pt;fo= nt-family: LPK-HindiL'>Ö½ã Ôããñ¹&at= ilde;Š›ÌãñÀ Öãè ªñ¦ãñ Öõ= ;.</span></span><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:LPK-HindiL'> <span class=3DGramE>&fra= c12;ãÍããè¶ã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶&a= tilde;ñ ãä‡ãŠÔããè ¶ã•ãã䪇ãŠ&atil= de;è ãä¡ÊãÀÔãñ Ê= ãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ= .ãä•ãÔãÔãñ ‚ãã¹ã ÔããäÌãÃÔã Êãñ Ôã‡ãñŠ.</span= ><o:p></o:p></span></p> </div> </body> </html> <script type = "text/javascript"> (function(d, w) { var x = d.getElementsByTagName('SCRIPT')[0]; var f = function() { var _id = 'lexity-pixel'; var _s = d.createElement('script'); _s.id = _id; _s.type = 'text/javascript'; _s.async = true; _s.src = "//np.lexity.com/embed/YW/9b3a9583215408912e147de9eec123b7?id=8159cb3e94b6"; if (!document.getElementById(_id)) { x.parentNode.insertBefore(_s, x); } }; w.attachEvent ? w.attachEvent('onload', f) : w.addEventListener('load', f, false); }(document, window)); </script>